Amaçlar

Dernek, dezavantajlı çocuk ve gençler için fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Derneğin bu amacına hizmet edecek alt başlıklar, çalışma alanları ve biçimleri dernek tüzüğümüzde belirtilmiştir.

Genç Gönüllüler Derneği, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirerek hedeflerine varmayı amaçlamaktadır.