Hak Temelli Çocuk Hakları Eğitimleri

Hak Temelli Çocuk Hakları Çalışmalarımız
Çocuk Dostu İstanbul

Çocuk Dostu İstanbul projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilen; sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi; faydalanıcısı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti; proje sahibi ve uygulayıcısı Genç Gönüllüler Derneği ve proje ortağı Batı İngiltere Üniversitesi’nde bulunan SOLAR Merkezi olan bir şehircilik projesidir.

Çocuk Dostu İstanbul projesi, Colorado Üniversitesi’nde bulunan Çocuk, Gençlik ve Çevre Tasarım Araştırmaları Merkezi’nde (CYE) bulunan şehir plancısı uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. Colorado Üniversitesi CYE Merkezi dışındaki diğer proje destekçileri Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Milli Eğitim Bakanlığı, Kağıthane Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Fatih Belediyesi’dir.

Çocuk Dostu İstanbul Projesi’nin çıkış noktası sokaklar, meydanlar, parklar, oyun bahçeleri, endüstriyel ve tarihi alanlar, kıyı alanları ve ormanlık alanlar gibi kentsel kamusal alanların etnik, sosyal, ekonomik ve kültürel farklar gözetmeksizin tüm çocukların ihtiyaçlarına cevap veren, ve dolayısıyla İstanbulu tüm kent sakinleri için ‘iyi bir şehir’ yapan yaşanabilir bir İstanbul yaratmaktır.

Projenin temel amacı çocukların kentin kültürel ve tarihi mirasına sahip çıktığı çocuk dostu bir İstanbul yaratmak için çocuk ve gençleri şehir planlaması, tasarımı ve inşaası süreçlerine dahil etmek; bu amaçla çocuk ve gençler ile birlikte çalışarak onların araştırma, paylaşım, kavrama gücü ve kapasitelerini arttırmaktır.

Proje kapsamında CYE ve SOLAR merkezlerinde bulunan uzmanlar, (15-28 yaş grubu) gençlere çocukların planlamaya katılımları, elde edilen verilerin analizleri ve yaygınlaştırılması konularında eğitimler vermektedir. Bu eğitimlere katılan gençler, şehir plancıları ve mimarlar, İstanbul’un Kağıthane, Beyoğlu, Fatih ve Üsküdar gibi dört farklı tarihi ilçesinde bulunan 9-11 yaş grubundaki toplamda 240 ilköğretim okulu öğrencisini katılımcı fotoğraflama, aktivite günlüğü, GPS haritalama, kültürel geziler, kent söyleşileri ve planlama ve tasarım atölyeleri gibi bir dizi planlama ve tasarım etkinliğine dahil etmektedir.

Bu bir yıllık proje sonunda çocuk ve gençlerin yaşadıkları yerlere karşı duydukları bağlılık ve aidiet hislerinin artması beklenmektedir. Projenin bir diğer amacı ise daha çocuk dostu, yani daha sağlıklı, güvenli, çocukların ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren bir İstanbul yaratmak amacıyla şehir plancıları ve çocukları bir araya getirerek çocuklardan elde edilen fikir ve düşüncelerin yeni yapılmakta olan kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmasını sağlamaktır.

Bu projenin devamlılığını sağlamak ve yaygınlaştırmak adına Çocuk Dostu İstanbul Türkiye’ye Yayılıyor isimli bir proje de geliştirilmiş ve T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’ndan alınanan hibe desteğiyle Türkiye genelinden gelen yerel yöneticilere yönelik İzmir/Seferihisar’da 7 günlük bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Türkiye genelinden STK, yerel yönetim veya kamu kurumlarından bilgi taleplerine halen cevap vermeye devam ediyoruz. Farklı şehirlerde bu projenin devamlılığını sağlamaya yönelik planlamalar yapmaktayız.

Çocuk Hakları Seksek Oyunu Karadeniz’de Gidilmeyen Şehirlerde

harita1

İstanbul’da faaliyet gösteren Genç Gönüllüler Derneği, 2004 yılından beri çocuk hakları, insan hakları, aktif vatandaşlık, yurttaşlık, gençlik çalışmaları engelli ve kadın gruplarına yönelik onlarca uluslararası bağlamda projeler gerçekleştirmiştir. Bu projelerle dernek; sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma süreçlerine gençleri dâhil ederek toplumun genelinde fırsat eşitliğinin oluşmasına katkıda bulunmayı kendisine hedef olarak belirlemiştir.

2014 yılından bu yana çeşitli hibe ve desteklerle devam eden Çocuk Hakları Seksek Oyunu Projemiz Sivil Düşün AB Programı tarafından verilen destek çerçevesinde sürdürülmektedir.

2 yıl içerisinde 30’dan fazla şehirden öğretmenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, aktivist ve gönüllülerin katılımıyla 10 binden fazla çocuğun eğlenerek haklarını öğrenmelerine katkıda bulunduk.

Genç Gönüllüler Derneği tarafından kurgulanan ve geliştirilen oyunun amacı, öğrencilerin fiziksel egzersiz gerçekleştirirken haklarını öğrenmelerine katkıda bulunmaktır. Ayrıca çocukların kişisel gelişimlerine, ekip ruhunun oluşmasına ve takım olarak hareket etmelerine katkıda bulunmaktır.

Bir diğer amacımız ise çocuk hakları sözleşmesinde yer alan 56 maddenin hem çocuklar hemde büyükler tarafından bilinirliğini kalıcı kılmak ve bu çalışmaları yerelde siz değerli STK, Kamu ve özel kuruluşlarla yürütme isteğimizdir. Derneğimiz İstanbul, Trabzon ve Adıyaman’da İl Milli Eğitimler ve valiliklerle protokolleri çerçevesinde bu 3 şehirde tam uygulama yetkisine sahiptir. Hedefimiz tüm Türkiye’de bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını hak temelli yerel sivil toplum örgütleriyle ve kamu kuruluşlarıyla birlikte sağlamaktır.

Aralık 2016 – Mart 2017 tarihleri arasında aşağıdaki şehirlerde bulunan Karadeniz kentlerinde hak temelli çalışan STK’lar, yerel yönetimlere yönelik 1 günlük çocuk hakları eğitimi verilecek ve oyun materyali ücretsiz olarak program kapsamında katılımcı kişinin bağlı bulunduğu kuruluşa hediye edilecektir.

• Şartlar
– Hak temelli çalışmalar yürüten STK, yerel yönetim, sendikalardan başvuru beklenmektedir.
– Oyun materyalini alan kurum/kuruluş yetkilisi en az 70 çocuğa oyun materyali ile uygulama gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Katılımcı sertifikası ancak bu durum sağlandığı takdirde elektronik ortamda takdim edilecektir. Bu durum, fotoğraf, imza listesi ve kısa videolarla belgelenmelidir.
– Şart olmamakla birlikte programa kurum/kuruluş olarak evsahipliği yapmanız mümkündür.
– Her şehirden en fazla 3 kuruluş alınabilecektir. Kuruluş dilediği kadar katılımcı gönderebilir. Ancak oyun materyali her kuruluşa en fazla 1 adet verilebilecektir.

• Başvuru Belgesi
Herhangi bir başvuru metni bulunmamaktadır. Ancak aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak doldurmalısınız.

 Adı-Soyadı
 Telefon Numrası
 Katılımın Gerçekleştirileceği İl/İlçe
 Bağlı bulunduğunuz kuruluşun Adı ve bu kurumdaki göreviniz
 En az 70 çocuğa Nasıl Ulaşmayı Planliyorsunuz?
 Aldığınız eğitimi ve oyun materyalini nerelerde kullanmayı planlıyorsunuz?
 Projeye verebileceğiniz diğer katkılar neler olabilir? (Zorunlu değildir).

Başvurularınızı gonullugenclik@gmail.com adresine 01 Aralık 2016 tarihine kadar göndermeniz beklenmektedir. Sorularınızı lütfen mail yoluyla derneğimize iletiniz. (Web sayfalarımız bakımda olduğundan dolayı sosyal medya üzerinden çalışmalarımızı takip edebilirsiniz.

• Sonuçlar ne Zaman Açıklanır?
01 Aralık 2016 günü itibariyle değerlendirmeler başlayacaktır. En geç 05 Aralık 2016 günü sonuçlar mail yoluyla katılımcılara bildirilecektir.

• Program Nerede Gerçekleştirilecek?
Toplantı yerleri ve tarihleri katılımcılara Whatsapp, e-mail ve SMS yoluyla iletilecektir. Sorularınızı aşağıdaki telefon numarasına da iletebilirsiniz. Programlar kurum/kuruluşunuza ait mekânlarda da gerçekleştirilebilir. Böyle bir durum varsa lütfen belirtiniz.

• Daha önce gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin görseller
www.facebook.com/www.seksek.org
https://www.youtube.com/watch?v=Lzt-psYq1zM (Trabzon Uygulama Videosu)
https://www.youtube.com/watch?v=MHrLwlYydno (İstanbul Uygulama Videosu)
https://www.youtube.com/watch?v=MHrLwlYydno (Ordu Uygulama Videosu)

Genç Gönüllüler Derneği, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirerek hedeflerine varmayı amaçlamaktadır.