Uyguladığımız Projeler

1. AYAZAĞA YEREL İNİSİYATİF HALK MECLİSİ 2005
Derneğimizin kurulu olduğu yer olan Şişli / Ayazağa’da mahallenin önde gelen esnafları, gençleri, ev hanımları belli başlı komisyonlarda bir araya gelip mahallenin sorunlarına ilişkin ilgili kuruluşların yetkilileriyle görüştükleri bir ortamdır.

2. ULUSLARARASI SUÇA İTİLEN ÇOCUK VE GENÇLER PROJESİ 2007
Avrupa ülkesinden genlen katılımcılarla suça itilen çocuk ve gençlerin topluma kazandırılması için bildiriler hazırlıyor ve karar vericilerle paylaşıyoruz.

3. ULUSLARARASI KARİYER VE İSTİHDAM FORUMU (2009-… İstanbul, Kilis, Yalova)
Küresel mali krizle gençlerin baş edebilmeleri için her yıl farklı bir ilde AB proje destekleriyle uluslararası eğitim zirveleri gerçekleştiriyoruz.

4. ÇOCUK DOSTU İSTANBUL PROJESİ 2010
Çocuk Dostu İstanbul Projesi‟nin çıkış noktası sokaklar, meydanlar, parklar, oyun bahçeleri, endüstriyel ve tarihi alanlar, kıyı alanları ve ormanlık alanlar gibi kentsel kamusal alanların etnik, sosyal, ekonomik ve kültürel farklar gözetmeksizin tüm çocukların ihtiyaçlarına cevap veren, ve dolayısıyla İstanbul’u tüm kent sakinleri için “iyi bir şehir‟ yapan yaşanabilir bir İstanbul yaratmaktır. Bu çerçevede Colorado Üniversitesi’ne bağlı Çocuk Gençlik ve Çevre Tasarım ve Araştırma Merkezi’nden (CYE) ve İngiltere’de Batı İngiltere Üniversitesi Solar Merkezi ile işbirliği yaparak çocuk ve gençleri, yerel yönetimlerin planlama süreçlerine dahil ettiğimiz 12 aylık süreçleri yönettik.

5. GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLİK PROJESİ (2005-…)
Maddi imkansızlıklar nedeniyle dershaneye gidemeyen ilköğretim ve lise öğrencilerine gönüllülerimiz tarafından uygulanan ücretsiz ders programlarıdır. 2005 yılından beri kesintisiz devam eden bu eğitimlerle çocuklara Türkçe, İngilizce, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi gibi derslerinde ücretsiz etüt hizmeti vermekteyiz.

6. ALIŞKANLIKLARINI TERK ET PROJESİ (2010-..)
Türkiye’de günde 450 aile boşanmaktadır. Kredi kartının açtığı sosyal yaraları azaltmak adına gerçekleştirdiğimiz uluslararası gençlik eğitim programıdır. Uygulamalara 10 AB ülkesinden katılımcılar da dahil edilmektedir.

7. MARDİNİST AKTİVİSTLER PROJESİ (2011-..)
Terör örgütünün maşası olmasını istemediğimiz Mardinli gençlere yönelik yurttaşlık, vatandaşlık, demokrasi ve insan hakları eğitimi düzenlediğimiz bir eğitim programıdır. Proje 2012 sonlarında Adıyaman’da da uygulanacaktır.

8. MUTLU AİLE MUTLU YUVA PROJESİ (2012)
Uluslararası aile içi iletişim eğitimi, Avrupalı Hıristiyan ailelerin, İstanbul’daki Müslüman aileleri evlerinde ziyaret etmesi ve diyaloğunu sağlayan bir projedir.

9. MANEVİ EVLAT PROJESİ (2012)
Kimsesi olmayan, evinde tek başına kalan yaşlı teyze ve amcalar için uygulamaya koyduğumuz gönüllülük projesidir.

10. 2024 TÜRKİYE PLATFORMU (2012)
Türkiye’nin 101. yılına atıfta bulunduğumuz bir programdır. Genç Gönüllüler Derneği aynı zamanda web sitesinde hedef 2024 bölümü oluşturdu. Türkiye cumhuriyetinin 101. yılına ilişkin gelen proje fikirlerini değerlendiriyor, projelendiriyor ve uygulamaya geçirecek stratejileri belirliyoruz.

11. PROJE GELİŞTİRME MERKEZİ (2007-..)
Liseli ve üniversiteli gençlerin gelip, proje fikirlerini paylaştıkları, bu fikirleri hayata geçirmek için attıkları her türlü adımın ücretsiz olarak desteklendiği bir yapıdır. 3 ayda bir kez toplanır.

12. OKULUMUZA TUVALET (2009-..)
Sadece Hakkari’de 60 köy okulunun tuvaleti bulunmamaktadır. Çocuklar ihtiyaçlarını tarlalara veya ağaç diplerinde gidermektedir. Okulumuza Tuvalet Kampanyası kapsamında gönüllülerimizin koordinasyonunda sponsorluklar bularak uyguladığımız bir kampanyadır. www.okulumuzatuvalet.org

13. ÇEŞME ÖNÜ SOHBETLERİ (2011-..)
Kurtlar Vadisi Dizisi’nde Ömer Baba olarak adlandırılan Tiyatrocu Emin Olcay ile geçen yıl başlattığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz kültürel sohbetlerdir. İlk çeşmeönü sohbeti aşk ve sevgi üzerine olmuştur.

ÇOCUK HAKLARI SEKSEK OYUNU 2013-2020
2014-2015 yılları arasında Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Matra İnsan Hakları Programı çerçevesinde Genç Gönüllüler Derneği tarafından hazırlanan “İnsan Hakları Halısı Üzerinde Seksek Oyunu” isimli projeye hibe desteği sağlamıştır. Proje kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinden 50 kadar gönüllü öğretmen, öğrenci ve STK mensubu, önce İstanbul’da çocuk hakları eğitimi alarak, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde 30 okulda eğitim faaliyetleri tamamladı. Proje kapsamında 5 bini İstanbul’da olmak üzere Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden toplam 10 bin ilköğretim öğrencisinin haklarını öğrenmesi hedefine ulaşılmıştır. Proje kapsamında geliştirilen oyun, öğrencilerin fiziksel egzersiz gerçekleştirirken aynı zamanda haklarını öğrenmelerine katkı sunmanın yanında, ekip ruhu geliştirme ve takım olarak hareket etme kabiliyeti de kazanmaktadır.

2016 yılı itibariyle projenin devamlılığı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun aktivistlerin, sivil toplum örgütleri, ağlar ve platformlarının gereksinimlerine cevap vermek üzere tasarladığı yenilikçi, esnek ve katılımcı bir Avrupa Birliği programı olan Sivil Düşün Programı ile devam etmektedir. Sivil Düşün AB Programı, Aktivist Destek Programı ile Ağlar ve Platformlar Hibe Programı’ndan oluşuyor. Program kapsamında 2 günlük çocuk hakları eğitim programı düzenleniyor ve tasarlanan eğlenceli eğitim materyalleri ücretsiz olarak katılımcılara hediye ediliyor. Amaç, Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan köy çocuklarının haklarını eğlenerek öğrenmelerine katkıda bulunmaktır. Bu sürece dâhil olacak öğretmenleri, STK temsilcilerini ve aktivistleri bekliyoruz. Diğer bölgelerimiz için 2017 yılını planlama çalışmalarımız devam etmektedir.

Genç Gönüllüler Derneği, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirerek hedeflerine varmayı amaçlamaktadır.