Dijital Platformların En İyi Gönüllülük Projeleri Başvuru Formu

Genç Gönüllüler Derneği, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirerek hedeflerine varmayı amaçlamaktadır.